Nilai barangan kasar RM117 juta direkodkan dalam kempen eksport e-dagang 2021 dan 2022