Search
Close this search box.

Cigu! Nadai Bisi Utai?

  • 1 Cigu! Nadai Bisi Utai? EP 6
  • 2 Cigu! Nadai Bisi Utai? EP 5
  • 3 Cigu! Nadai Bisi Utai? EP 4
  • 4 Cigu! Nadai Bisi Utai? EP 3
  • 5 Cigu! Nadai Bisi Utai? EP 2
  • 6 Cigu! Nadai Bisi Utai? EP 1

Gangguan bekalan elektrik dan telekomunikasi menjadi semakin kerap berlaku. Kecurian kabel elektrik di kampung itu dan di kawasan sekolah amat mengganggu proses pembelajaran.

Halim bersama cikgu Nazri bekerjasama dengan pihak kampung untuk mengadakan rondaan keselamatan di sekitar kawasan sekolah dan juga kampung Ruai. Manakala Mac dan Kuma mempunyai idea tersendiri, mereka membuat intipan pada malam harinya dan bertembung dengan kumpulan pencuri kabel. Mereka ditangkap oleh kumpulan pencuri kabel itu, adakah mereka akan terselamat?

More Like This