Search
Close this search box.

sektordagangtemuai

PAKAN, 2 Mei: Pemanah enggau penyelai rampa menua asal di Pakan bisi penau dikemansang nyadi puncha ekonomi perayat lokal, ketebal agi dalam sektor dagang temuai.

KUCHING, 17 Mac: Pengawa ngatur main elektronik (e-lumba) diatur Opis Nembiak enggau Lumba Menua begulai enggau Gerempung Main Elektronik Nengeri Sarawak (SESA) ulih nyungkak dagang temuai enggau penatai pemain sereta raban ari menua luar ngusung Sarawak.

MIRI, 3 Jan: Pemanah rampa pengeraja asal, main asal enggau pengerami ke bisi ba Sarawak engkeman amat nempa iya nyadi palan endur begambar filem, ku Datuk Sebastian Ting Chiew Yew.

MIRI, 11 Dis: Turu Pemuntangchara Pesaka, Seni enggau Main Asal Sarawak udah dipenyadi bulan April tu tadi dikena ngintu sektor pesaka, seni enggau main asal  Sarawak pengudah pandemik.

Paling Popular