DUN Sarawak: Kenderaan berkuasa hidrogen, perkasa sistem pengangkutan Sarawak

KUCHING, 13 Mei: Integrasi hidrogen sebagai sumber tenaga bersih dan boleh diperbaharui bagi memperkasa projek Sistem Pengangkutan Bandar Kuching (KUTS) menjadi satu daripada inisiatif utama dalam transformasi sektor pengangkutan Sarawak.