Search
Close this search box.

kod etika

KUALA LUMPUR, 10 Mei: Kemunculan media sosial dan kewartawanan warga mengubah landskap industri media di seluruh dunia, dan di negara ini, impaknya terhadap masyarakat umum serta industri media konvensional dilihat agak signifikan.

PUTRAJAYA, 20 Feb: Kod Etika Wartawan Malaysia yang dilancarkan hari ini adalah sebagai garis panduan untuk agensi media melaksanakan tugas, sekali gus mengangkat martabat media sebagai sumber berita dan maklumat diyakini oleh rakyat.

KUALA LUMPUR, 11 Okt: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia, wakil agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi serta pihak industri sedang membangunkan kod etika dan tadbir urus kecerdasan buatan (AI).

KUALA LUMPUR, 19 Jun: Tan Sri Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang baharu dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara, meletakkan keutamaan dalam melaksanakan kod etika Ahli Parlimen bagi menambah baik cabang legislatif dalam pentadbiran negara.

Paling Popular